Vòng Gỗ Sưa Bắc Đốt Trúc Vân Đẹp

550.000 750.000 

  • Chất liệu: gỗ sưa đỏ Bắc
  • Kích thước: 10mm, 12mm, 14mm
  • Số hạt: 7 hạt, 8 hạt, 9 hạt
  • Màu sắc/ Hoa văn: màu nâu đỏ
  • Hoàn thiện: Hoàn thiện
  • Bảo hành: Bảo hành chất liệu trọn đời, thay dây, cam kết không nứt vỡ
Vòng Gỗ Sưa Bắc Đốt Trúc Vân Đẹp