Lách Tay Gỗ Sưa Đỏ Quảng Bình 8ly Độc Đáo

2.400.000 

  • Chất liệu: gỗ sưa đỏ Quảng Bình
  • Kích thước: 8mm
  • Số hạt: 21 hạt
  • Màu sắc/ Hoa văn: màu nâu đỏ
  • Kiểu dáng: Xâu kiểu lách xe tăng
  • Bảo hành: Bảo hành chất liệu trọn đời, thay dây, cam kết không nứt vỡ
Lách Tay Gỗ Sưa Đỏ Quảng Bình 8ly Độc Đáo

2.400.000